Get in my Think Art.

Month: September 2021

นโยบาย AI – อิตาลี

นโยบาย AI – อิตาลี

นโยบาย AI – อิตาลี jumbo jili นโยบาย AI ในอิตาลีให้ภาพรวมภาพรวมของการริเริ่มก่อนหน้านี้และที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วประเทศ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามที่เป็นไปได้ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมณ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลและกราฟิกเกี่ยวกับนโยบายอิตาลี AI บริการที่หอดูดาวของ OECD นโยบาย AI สล็อต อิตาลีมีAI Task Forceซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายน 2017 โดยAgency for Digital Italy (AGID) คณะทำงานประกอบด้วยสมาชิกโดยตรง 30 คนและสมาชิกชุมชนประมาณ 450 คนจากหลายภาคส่วน เป้าหมายของ Task Force ได้แก่ การวิเคราะห์การใช้ AI ในการบริหารรัฐกิจเพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการที่เสนอให้กับประชาชน การกำหนดศักยภาพของบริการและแอปพลิเคชัน AI และการสำรวจผลกระทบทางจริยธรรมและทางสังคมของการใช้ AI […]

นโยบาย AI – ญี่ปุ่น

นโยบาย AI – ญี่ปุ่น

นโยบาย AI – ญี่ปุ่น jumbo jili นโยบาย AI ในญี่ปุ่นให้ภาพรวมภาพรวมของการริเริ่มก่อนหน้านี้และที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วประเทศ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามที่เป็นไปได้ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมณ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลและกราฟิกเกี่ยวกับนโยบายของญี่ปุ่น AI บริการที่หอดูดาวของ OECD นโยบาย AIนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นจัดตั้ง “สภากลยุทธ์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” ในปี 2559 สภานี้จัดทำ “ กลยุทธ์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ” ในเดือนมีนาคม 2017 ซึ่งเน้นที่การส่งเสริมการพัฒนา AI ระยะและลำดับความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึงผลผลิต การดูแลสุขภาพ และความคล่องตัว สล็อต ในเดือนมิถุนายน 2018 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าปัญญาประดิษฐ์จะกลายเป็นส่วนอย่างเป็นทางการของ “กลยุทธ์นวัตกรรมแบบบูรณาการ” รัฐบาลหวังที่จะ “เพิ่มอย่างมาก” นักวิจัยรุ่นเยาว์ในสาขา AI […]

นโยบาย AI – มาเลเซีย

นโยบาย AI – มาเลเซีย

นโยบาย AI – มาเลเซีย jumbo jili นโยบาย AI ในมาเลเซียให้สรุปภาพรวมของการริเริ่มก่อนหน้านี้และที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วประเทศ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามที่เป็นไปได้ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมรัฐบาลมาเลเซียประกาศแผนการที่จะพัฒนากรอบงานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นการขยายกรอบงานNational Big Data Analytics ที่มีอยู่ในเดือนตุลาคม 2560 รัฐบาลจะจัดตั้งโครงการเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (D-TAP) สำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีส่วนสำคัญ คิดเป็นมูลค่า GDP ของประเทศ รัฐบาลยังได้จัดตั้ง Digital Transformation Labs เพื่อช่วยในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลใหม่ๆ สล็อต นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัก ยังได้เสนอให้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมมูลค่า และกำลังพิจารณาที่จะแนะนำแพลตฟอร์ม Digital ID เพื่อใช้งานทั่วประเทศกลยุทธ์แนะนำการลงทุนด้านเทคโนโลยี ความตั้งใจเชิงกลยุทธ์—ความสามารถและระบบการจัดการที่จำเป็นในการแข่งขัน—ต้องแจ้งทางเลือกด้านเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม และการใช้จ่ายขององค์กร เมื่อองค์กรเติบโตขึ้นทางดิจิทัล ความพยายามด้านเทคโนโลยีมักจะเปลี่ยนจากแบ็คออฟฟิศไปเป็นองค์ประกอบสำคัญของความพยายามเชิงกลยุทธ์ เช่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ และความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ […]

นโยบาย AI – เม็กซิโก

นโยบาย AI – เม็กซิโก

นโยบาย AI – เม็กซิโก jumbo jili นโยบาย AI ในเม็กซิโกให้สรุปภาพรวมของการริเริ่มก่อนหน้านี้และที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วประเทศ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามที่เป็นไปได้ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมณ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลและกราฟิกเกี่ยวกับนโยบายเม็กซิกัน AI บริการที่หอดูดาวของ OECD นโยบาย AI สล็อต เอกสารไวท์เปเปอร์ชื่อ “ Towards an AI Strategy in Mexico: Harnessing the AI ​​Revolution ” เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายน 2018 โปรเจ็กต์นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Oxford Insights และ C Minds และได้รับมอบหมายจากสถานทูตอังกฤษในเม็กซิโก รัฐบาลเม็กซิโกและสำนักงานยุทธศาสตร์ดิจิทัลแห่งชาติสนับสนุนกระบวนการนี้ มี Google […]

นโยบาย AI – นิวซีแลนด์

นโยบาย AI – นิวซีแลนด์

นโยบาย AI – นิวซีแลนด์ jumbo jili นโยบาย AI ในนิวซีแลนด์ให้ภาพรวมภาพรวมของการริเริ่มก่อนหน้านี้และที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วประเทศ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามที่เป็นไปได้ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมณ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลและกราฟิกเกี่ยวกับนโยบาย AI ในนิวซีแลนด์ได้ที่หอดูดาวของ OECD นโยบาย AI สล็อต AI ฟอรั่มของประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการเปิดตัวในปี 2017 ให้กับประชาชนเชื่อมต่อธุรกิจสถาบันการศึกษาและรัฐบาลเพื่อความก้าวหน้าของระบบนิเวศ AI ทั่วประเทศนิวซีแลนด์ รายงานของพวกเขา ” ปัญญาประดิษฐ์: การสร้างอนาคตของนิวซีแลนด์ ” เผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2018 รายงานนี้ไม่ใช่กลยุทธ์ AI ระดับชาติ แต่สำรวจภูมิทัศน์ AI ของนิวซีแลนด์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของ AI ต่อเศรษฐกิจและสังคมภารกิจอธิบายถึง สิ่ง ที่องค์กรต้องการทำให้สำเร็จ แม้ว่าจะดูแปลกที่จะครอบคลุมถึง “อะไร” […]

นโยบาย AI – รัสเซีย

นโยบาย AI – รัสเซีย

นโยบาย AI – รัสเซีย jumbo jili นโยบาย AI ในรัสเซียมีข้อมูลสรุปภาพรวมของโครงการริเริ่มก่อนหน้านี้และที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วประเทศ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามที่เป็นไปได้ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมณ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลและกราฟิกเกี่ยวกับนโยบายรัสเซีย AI บริการที่หอดูดาวของ OECD นโยบาย AIในเดือนตุลาคม 2019 สำนักงานประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้เผยแพร่กลยุทธ์ AI ระดับชาติ พระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในสหพันธรัฐรัสเซีย แปลภาษาอังกฤษของกลยุทธ์ที่มีอยู่ที่นี่ สล็อต กลยุทธ์ประกอบด้วยรายการเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักจำนวนมากสำหรับการพัฒนา AI รวมถึงเป้าหมายบางส่วนที่จะบรรลุภายในปี 2567 และบางส่วนภายในปี 2573 เป้าหมายเหล่านี้รวมถึงการปรับปรุงความพร้อมใช้งานและคุณภาพของข้อมูล การเพิ่มความพร้อมใช้งานของฮาร์ดแวร์ และสร้างมาตรฐานที่เหมาะสมและระบบการกำกับดูแลที่รับประกันความปลอดภัยสาธารณะและกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยี AI กลไกในการดำเนินการตามกลยุทธ์ ได้แก่ การประสานงานกิจกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายโดยคณะกรรมการรัฐบาลว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเงื่อนไขในการทำธุรกิจกลยุทธ์นี้ยังระบุหลักการสำหรับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วย และระบุว่าการปฏิบัติตามกลยุทธ์ดังกล่าวถือเป็นข้อบังคับในระหว่างการดำเนินการตามกลยุทธ์ หลักการดังกล่าวรวมถึง: การปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ ความปลอดภัย ความโปร่งใส อธิปไตยทางเทคโนโลยี […]

นโยบาย AI – สิงคโปร์

นโยบาย AI – สิงคโปร์

นโยบาย AI – สิงคโปร์ jumbo jili นโยบาย AI ในสิงคโปร์ให้ภาพรวมภาพรวมของการริเริ่มก่อนหน้านี้และที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วประเทศ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามที่เป็นไปได้ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมณ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลและกราฟิกเกี่ยวกับนโยบาย AI ในสิงคโปร์สามารถดูได้ที่หอดูดาวของ OECD นโยบาย AI สล็อต ในเดือนพฤศจิกายน 2019 สิงคโปร์เปิดตัวกลยุทธ์ AI แห่งชาติ กลยุทธ์ดังกล่าวระบุโครงการ AI ระดับชาติ 5 โครงการ ได้แก่ การขนส่งและโลจิสติกส์ เมืองอัจฉริยะและนิคมอุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพ การศึกษา และความปลอดภัยและความมั่นคง โครงการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับความท้าทายหลักที่จะช่วยให้ชาวสิงคโปร์ได้สัมผัสกับนวัตกรรมและการนำ AI ที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนมาใช้ ยุทธศาสตร์ชาติเรียกร้องให้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพันธมิตรระหว่างประเทศ ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่เป็นธรรมาภิกรอบรุ่น AIก่อนหน้านี้ สิงคโปร์ระบุว่า AI […]

นโยบาย AI – ซาอุดีอาระเบีย

นโยบาย AI – ซาอุดีอาระเบีย

นโยบาย AI – ซาอุดีอาระเบีย jumbo jili นโยบาย AI ในซาอุดิอาระเบียให้ภาพรวมภาพรวมของการริเริ่มก่อนหน้านี้และที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วประเทศ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามที่เป็นไปได้ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมณ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลและกราฟิกเกี่ยวกับนโยบายซาอุดิอาราเบีย AI บริการที่หอดูดาวของ OECD นโยบาย AI สล็อต ซาอุดีอาระเบียได้จัดตั้งหน่วยงานรัฐบาลที่เรียกว่าSaudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2019 SDAIA มีหน้าที่หลักสามประการ ซึ่งรวมถึง: การพัฒนาข้อมูลระดับชาติและกลยุทธ์ AI; กำกับดูแลการดำเนินการข้อมูลระดับชาติและกลยุทธ์ AI และสร้างความตระหนักรู้ด้านข้อมูลและ AI และการสื่อสารความสำเร็จทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก SDAIA เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐบาลอีกสามแห่ง ซึ่งรวมถึง:สำนักงานจัดการข้อมูลแห่งชาติ (NDMO): […]

นโยบาย AI – เกาหลีใต้

นโยบาย AI – เกาหลีใต้

นโยบาย AI – เกาหลีใต้ jumbo jili นโยบาย AI ในเกาหลีใต้ให้สรุปภาพรวมของการริเริ่มก่อนหน้านี้และที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วประเทศ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามที่เป็นไปได้ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมณ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลและกราฟิกเกี่ยวกับนโยบาย AI ในเกาหลีใต้ได้ที่หอดูดาวของ OECD นโยบาย AIกระทรวงเกาหลีวิทยาศาสตร์ไอซีทีและการวางแผนในอนาคต ( MSIP ) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมในปี 2016 จำนวน 70 หน้ารายงานมีชื่อว่า “แผนแม่บทระยะกลางถึงระยะยาวในการเตรียมพร้อมสำหรับสังคมข้อมูลอัจฉริยะ: การจัดการการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่” รายงานจะพิจารณาบทบาทของ AI ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการบรรจบกันอื่นๆ เช่น Internet of Things, คลาวด์คอมพิวติ้ง, การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า และเทคโนโลยีมือถือ รายงานดังกล่าวกล่าวถึงนัยยะต่างๆ ของ AI ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและเศรษฐกิจ ตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต โดยสรุปปัจจัยหลักของความสำเร็จ […]

นโยบาย AI – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นโยบาย AI – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นโยบาย AI – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ jumbo jili นโยบาย AI ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้สรุปภาพรวมของการริเริ่มก่อนหน้านี้และที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วประเทศ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามที่เป็นไปได้ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมณ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลและกราฟิกเกี่ยวกับนโยบาย AI ในสหรัฐอาหรับเอมิมีอยู่ในหอดูดาวของ OECD นโยบาย AIในเดือนตุลาคมปี 2017 รัฐบาลยูเออีประกาศกลยุทธ์ UAE ประดิษฐ์ กลยุทธ์นี้ถือเป็นกลยุทธ์แรกและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ Centennial 2071 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาล และลงทุนในการนำ AI มาใช้ อย่างเป็นรูปธรรม กลยุทธ์ AI ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครอบคลุมการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ใน 9 ภาคส่วน ได้แก่ การขนส่ง สุขภาพ อวกาศ พลังงานหมุนเวียน น้ำ เทคโนโลยี การศึกษา […]